ID-sökning

För att kunna hålla god kvalitét på kund-, leverantörs- och andra företagsregister behövs ett unikt ID på varje adress. Det är väldigt vanligt att kundregister innehåller dubbletter och företag som är avflyttade eller av annan anledning borta.

Vi åtar oss att köra era register i våra system för att maskinellt identifiera företag och arbetsställen.

När företag och arbetställe är identifierade lägger vi till organisationsnummer och arbetställenummer. Med dessa nummer får man mycket goda möjligheter att i framtiden underhålla registren på ett effektivt sätt.

Organisationsnummer

Knutet till viss juridisk person. Numret används i många sammanhang och är viktigt att ha full kontroll på när man ingår i avtal med kunder och leverantörer.

Arbetsställenummer

Detta nummer är knutet till ett visst arbetsställe. Numret tilldelas av SCB och är mycket användbart för att identifiera och uppdatera adress och företagsinfornmation.

När adresserna är ID-satta kan vi gå vidare och lägga till annan kompletterande information. Vi åtar oss också Kundstocksanalyser och Tvillingsökningar.