Vi hjälper er att hitta guldkornen i er marknad.

Med hjälp av kundstocksanalyser och marknadsanalyser kan vi ge er underlag för en bättre prioritering av ert säljarbete. En säljare har begränsad tid och det är viktigt att det är rätt företag som besöks oavsett om det är kundvårdande besök eller nybesök.

Kundanalys

En analys av kunderna kan ge en mängd information om de nuvarande kunderna. Vilka branscher finns kunderna i? Hur stora är de? Vilken ekonomi och utveckling har de? Vilka går det bäst för och vilka har problem? Ett vanligt sätt att klassificera sina kunder på är att dela upp i A-, B- och C-kunder. Uppdelningen görs ofta efter täckningsbidrag eller omsättning.

Delar vi in kundföretagen i grupperna 1, 2 och 3 efter vilken potential de har att öka sina inköp ifrån våra säljare får vi en matris med nio rutor. Varje ruta symboliserar en viss kundgrupp med ytterligheterna A1 och C3. Det är sannolikt mindre värt för säljaren att bearbeta C3 som ju består av kunder som handlar lite och har låg potential att öka sina inköp.

Efter en liknande matris kan plan för försäljning och marknadsföring läggas upp.

Koncernanalys

Många företag ingår i mindre eller störrekoncerner. Ofta är det dessutom så att många av de egna kunderna ingår i koncerner utan att detta är känt för oss. Med hjälp av en koncernanalys kan vi sätta in kunder i deras koncernsammanhang. De moder-, dotter- och systerföretag vi då hittar är heta kundämnen där vi redan har bra referenser.

Marknadsanalys

Vi hjälper er analysera er marknad. Det kan t.ex handla om ekonomisk, bransch- eller geografisk analys av kunder, konkurrenter eller leverantörer. Samma som ovan på steget för Målgruppsanalys.