Vi hjälper er att bearbeta rätt kunder och prospects.

Med bla UC Selekt som verktyg kan vi ta fram just de företag där möjligheterna till goda affärer är som störst. Se våra tjänster som en trappa mot ett allt bättre beslutsunderlag. Första steget är att identifiera nuvarande kunder, och sista steget är att på ett användaranpassat sätt ge säljarna bästa tänkbara underlag för både nybearbetning och prioritering av befintliga kunder.