Tvillinganalys

Målet är att finna de företag på marknaden som mest liknar ett visst urval, t.ex. de bästa kunderna. Med en helt unik metod kan vi finna samband mellan ett mycket stort antal faktorer och utifrån styrkan mellan dessa få ett statistiskt säkert bedömningsunderlag.