Kommuner och övrig offentlig förvaltning

Merparten av landets kommuner använder redan UC Selekt i sitt arbete inom bl. a näringlivsfunktionerna.

Nu lanserar vi också den nya UC Näringslivskompassen, som blir ett enkelt och effektivt verktyg för dig som arbetar med företags- och näringslivsfrågor.

Nu kan du även ansluta ert företagsregister - alla kommunens företag - till er hemsida, som därmed blir sökbar för alla externa besökare till er hemsida. På det här viset hjälper ni företagen att exponeras på en naturlig plats - kommunens hemsida!

Med UC Selekt får kommunen tillgång till en företagsdatabas som löpande UPPDATERAS VECKOVIS och som innehåller SAMTLIGA AKTIVA ARBETSSTÄLLEN I LANDET - en kommun har ju även kontakter med företag som finns i andra kommuner. Alla typer av företag och organisationer som UC bedömer som aktiva, finns med i databasen som uppdateras varje vecka från UC-s stordator, där information används dagligen för viktiga kreditbeslut i olika företag, banker och andra organisationer.

Andra databaser innehåller ofta bara företagen som svarat på enkäter osv. UC Selekt innehåller SAMTLIGA aktiva arbetsställen i landet, även med samtliga organisationsnummer. Således även alla enskilda näringsidkare, där du även kan selektera på omsättning.

Det är enkelt att ta fram olika målgrupper för analys, statistik,  utskrift av etiketter eller telefonlistor. När man arbetar med företagskontakter är det viktigt att ha tillgång till uppdaterad information om företagen. I UC Selekt är det enkelt att ta fram företagsrapporter som innehåller en mängd viktig affärsinformation.

Utvecklingen av världsekonomin och dess påverkan för svenska företag, har gjort det än viktigare för kommunerna att få tillgång till UC Selekt för det löpande arbetet - för statistik och analys samt för möjligheten att kontakta företag inom olika grupper man tar fram. Ingen vet heller vad som kommer att ske och hur världsekonomin kommer att utvecklas och hur detta kommer att påverka våra svenska företag. Under de senaste året så har konjunkturen börjat vända upp igen, men ingen vet hur snabbt det kan vända igen. I UC Selekt kan man även enkelt analysera hur kommunens näringsliv ser ut. På en kort stund får ni en bild av hur näringslivet fördelar sig på branscher, storlek, ekonomisk utveckling, trender mm.

Om du behöver hjälp eller inte vill göra analysen själv, så kontaktar du mig anders@eranova.se

Vanliga önskemål är också att ha tillgång till vilka företag som nystartas och hur många de är. Fördelningen mellan manliga och kvinnliga företag, företag som upphör och varför, är också andra intressanta frågor som lätt besvaras i UC Selekt. Ni kan även ta fram vilka företag som flyttat in respektive flyttat ut ur er kommun och/eller län samt en mängd andra former av förändringar.

För landets kommuner har vi också sedan flera år tillbaka utvecklat en specialtjänst - kommunernas näringslivsregister. Här presenteras kommunens företagsregister på kommunens hemsida. Detta för att besökare på kommunens hemsida - privatpersoner och företag - lätt skall finna företag man vill komma i kontakt med. Detta främjar kommunens näringsliv och därmed förbättras möjligheten till att bibehålla lönsamheten i kommunens företag och därmed också de kommunala skatteintäkterna och sysselsättningen i kommunen. Uppdatering och ändringar sker löpande och utan någon som helst arbetsinsats för kommunen.

Boka en genomgång och demonstration av hur UC Selekt och kommunernas näringslivsregister fungerar genom att maila anders@eranova.se eller ring 0708-276226 så får du en snabb bild av allt som skulle underlätta ert arbete.

Vi bistår också gärna med tjänster för analys, statistik och framtagande av målgrupper. Under de senaste åren har vi ex.vis hjälpt många kommuner och organisationer att ta fram listor på företag som står inför generationsskifte. Inom de närmaste åren beräknas en stor mängd företagare planera för att pensionera sig. Många arbetstillfällen kan förloras om dessa företagare ej finner köpare till sina livsverk. Vi hjälper er gärna att ta fram vilka företagen är, per kommun, län eller inom andra urval. Många kommuner följer även noggrannt statistiken över nyföretagande och kvinnligt företagande samt in- och utflyttningen av företag inom kommunen.

Vidare kan vi hjälpa er att ta fram vilka företag som har en hög sannolikhet att öka sin omsättning och som har en positiv tillväxt i framtiden.