UC Selekt - Lycka är att välja rätt

UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag.

UC-information används varje år som underlag till miljontals viktiga affärs- och kreditbeslut som fattas på företag, banker, finansbolag och offentlig sektor. UC erbjuder bland annat sekundsnabb dagsfärsk information om företag och personer för kreditbedömning av kunder och prospects, löpande kreditbevakning samt kvalificerade ekonomiska bedömningar. UC ägs av de svenska affärsbankerna.

UC Selekt är en av UC:s tjänster inom området marknadsinformation. UC Selekt finns på internet och innehåller affärsinformation om alla Sveriges aktiva företag och organisationer.

UC Selekt - Ett verktyg för många

UC Selekt är en företagsdatabas som du abonnerar på och som du når via Internet. I UC Selekt finns samtliga Sveriges företag och organisationer. Här kan du snabbt göra träffsäkra urval och hämta ekonomisk information och statistik om företag och organisationer, branscher och geografiska områden. UC Selekt är en tjänst inom UC Marknadsinformation.

I UC Selekt kan du exempelvis

 • göra träffsäkra målgruppsurval
 • selektera fram målgrupper med köpkraft
 • exkludera företagets egna kunder
 • välja ut kreditvärdiga företag ochorganisationer
 • analysera affärspotentialen i en bransch, på en marknad eller i ett säljdistrikt
 • hämta utförlig information om enskilda företag
 • analysera marknader
 • göra konkurrentanalyser
 • analysera dina nyckelkunder
 • se hur stor andel ditt företag har av nyckelkundernas affärer
 • ta fram ekonomisk statistik över branscher och marknader

Så här tycker våra kunder om UC Selekt

Här kan du läsa om hur några av våra kunder arbetar med UC Selekt. Förhoppningsvis ska de kommande exemplen ge dig användbara tips och idéer för ditt företag.

»Vi kunde spara 24.300 kr redan på första DR-utskicket genom att begränsa urvalet till kreditvärdiga företag.«

En av våra kunder som använder UC Selekt regelbundet både på marknads- och ekonomiavdelningen. Med UC Selekt gör de kreditprövningen redan vid planeringen av marknadsaktiviteter.

»Jag gör fler avslut med UC Selekt. Urvalen blir mer träffsäkra och jag kan ta fram bättre bakgrundsinformation om företagen jag ska besöka.«

Flera av våra kunder använder UC Selekt för kundanalyser. En kund har nyss skaffat UC Selekt för 16 olika personer på företaget trots att de bara är totalt 18 anställda.

»Tidigare hyrde vi in personal för att ta fram ekonomisk information och statistik. Det kostade oss 25.000 kr varje gång. Nu gör vi det på några minuter i UC Selekt.«

Med UC Selekt kan ekonomiavdelningen flytta kreditprövningen till ett tidigt skede i marknadsföringsprocessen. Ekonomichefen kan också behöva ta fram statistik och rapporter. Så här gör en av våra kunder.