UC Selekt är marknadens mest effektiva hjälpmedel för analys och uppföljning av näringslivets utveckling i din kommun och i övriga landet. Mer än hälften av landets kommuner använder redan UC Selekt. I UC Selekt finns utförlig affärsinformation om alla Sveriges aktiva företag och organisationer, samtliga företagsformer, statliga och kommunala verksamheter samt föreningar. Vi visar huvudkontor och övriga arbetsställen vilket gör att du lätt kan se samtliga arbetsställen i kommunen. Aktivitetskravet gör att du inte får med inaktiva företag i företagsregistret. Med UC Selekt får du också löpande uppdatering.

Med UC Selekt får du bland annat svar på:
• Hur utvecklas företagen i kommunen?
• Hur utvecklas företagen i kommunen jämfört med andra kommuner?
•Vilka företag expanderar och vilka minskar i omsättning och i antalet anställda?
• Vilka företag har eller riskerar att få ekonomiska problem?
• Vilka företag kan kanske etablera sig i kommunen?
• Vilka branscher har en positiv respektive negativ utveckling?
• Vilka företag kan man lämna kredit till?
• Vilka har betalningsproblem idag och vilka kan förväntas få det framöver?
• I vilka företagsstyrelser sitter en person med i?
• Hur många företag finns det i din kommun, inom vilka branscher verkar de, hur mycket omsätter de, hur många anställda har de?
• Vilka nystartade företag finns det i kommunen och hur många är de, inom vilka branscher startas de?
• Vilka företag har upphört och av vilken orsak? Inom vilka branscher?
• Hur många kvinnliga företagare finns i kommunen?
• Vilken ekonomisk status har era leverantörer?
• Vilka personer innehar de ledande befattningarna på företagen?

Använd UC Selekt så här
Analysera enkelt en grupp företag eller ta fram information om ett specifikt företag, både i och utanför kommunen. Selekteringar och analyser görs med hjälp av parametrar som t.ex. bransch, geografi, antal anställda, omsättning eller kreditvärdighet. Informationen är enkel att skriva ut i form av företagsrapporter, telefonlistor eller etiketter för utskick. Du kan också exportera uppgifterna till Excel för vidare bearbetning.
UC Selekt används även av inköpsavdelningar och av andra förvaltningar för kontroll av företag och utskick, samt på fakturerande enheter för att kontrollera att företagen är kreditvärdiga och att rätt företag faktureras.