Koncerninformation
Med vår Koncernmodul får du utförlig information om en koncern. Du kan bland annat se vilka företag som ingår i samma koncern som dina kunder. Detta ger dig möjlighet att använda dina befintliga kunder som referenser när du bearbetar andra företag i koncernen.

Analysera din egen kundstock
Med modulen Kundanalys importerar du din kundinformation till webSelect för att uppdatera din egen information med den senaste informationen från UC Selekts databas. Analysera dina kunder för att se inom vilka branscher de verkar, hur mycket de omsätter och hur de har utvecklats de senaste åren. Du kan även minska dina risker genom att analysera dina kunder enligt kreditvärderingsmodellen UC Risk.

Geografisk affärsinformation på karta
Modulen UC X-point är ett unikt analys- och presentationsverktyg. UC X-point presenterar informationen om kunder, marknader, konkurrenter och leverantörer överskådligt på en karta. Med det geografiska perspektivet får du nya möjligheter att bearbeta både vår affärsinformation och din egen information.
Du kan bl.a. använda UC X-point till att:
- kartlägga säljdistrikt utifrån postnummer, kommuner och län
- se var dina konkurrenter har sina filialer och butiker geografiskt
- utvärdera hur försäljningen av olika produkter eller tjänster fördelar sig över landet

Med modulen Mediabevakning följer du upp vad som skrivs om dina kunder, dina
konkurrenter och ditt eget företag. Kombinationen mediebevakning och UC Selekt ger en unik möjlighet att kombinera ekonomisk information, aktuella och relevanta pressklipp och nya affärsmöjligheter.
- Ta del av vad som skrivs om viktiga och angelägna företag.
- Läs förstahandsinformationen om vad som händer.
- Se affärsmöjligheter genom snabb information om positiva nyheter
Fånga upp signaler före alla andra och håll dig uppdaterad utan att behöva lyssna till
det onödiga mediabruset. VEM RINGER FÖRST? DU ELLER DIN KONKURRENT?