Registertvätt - du får ditt kundregister uppdaterat med färsk och korrekt information

Vilka uppgifter behöver ni ha om kunder, prospect, leverantörer och konkurrenter? Hur gamla är de uppgifter ni redan har? För att få maximalt utbyte av sina företagsregister måste de innehålla adekvat och riktig information. Vi kan uppdatera era register med den information ni behöver.

Passa samtidigt på att göra en kundstocksanalys!

Exempel på nyttan av att ha bra uppdaterad information om kunderna:

  • Mindre bortfall vid tex. utskick
  • Möjlighet att hitta olika målgrupper
  • En informerad säljare uppträder mer proffessionellt,
  • En informerad säljare får bättre motivation
  • Bättre underlag för relationsmarknadsföring
  • Selektiv bearbetning underlättas
  • Analyser av potential och risk med olika företag möjliggörs
  • Man framstår som mer proffessionell
  • Riktigt beslutsunderlag
  • Underlättar kontinuerlig uppdatering

Nedan visas exempel på två kundkort, före och efter uppdatering.

1. Ett "vanligt" kundkort före uppdatering
2. Exempel på kundkort efter uppdatering