Selekteringar och filkörningar

Du kan alternativt också köpa en specifik målgrupp som vi tillsammans selekterar fram med hjälp av alla de olika urvalskriterier som finns i UC Selekt. Målgruppen levereras till er i Excel- eller textfil eller som adressetiketter eller telefonlistor, alternativt på pdf-filer.

Från UC kan du du dels beställa olika selekteringar av företag (B2B), baserade på de kriterier som du önskar. Här kan du också ta bort de företagen som har svag ekonomi och dålig betalningsförmåga. På detta sätt så får du bättre prospect listor innebärande lägre kostnader och högre intäkter.

Sedan flera år kan vi också leverera urval av konsumenter (B2C). Det gäller även här att kunna välja fram privatpersoner med hjälp av olika kriterier.

Generationsskifteskörningar. Under de närmaste åren beräknas en stor mängd företagare att pensionera sig. Många gånger söker man köpare till sina livsverk. Vi hjälper dig att ta fram listor eller filer på vilka företag det är frågan om.

Kvinnliga företagare. Många företag och organisationer arbetar med projekt rörande kvinnliga företagare. Vi hjälper dig att selektera fram intressanta kvinnliga företagare.

Nystartade företag
Det startas varje månad en mängd nya företag. Företag som många gånger har en stor och god potential att växa till mycket intressanta kunder, leverantörer eller andra former av affärspartners. Vi kan ta fram de som startas i just din bransch, i just din kommun eller hur ni önskar.

Förändringar. Vi kan leverera information och filer om företag som flyttar, byter telefonnummer, får ny VD eller andra former av förändringar. Har ni koll på vilka företag som flyttar in i kommunen? Vilka företag i din bransch eller kundregister som har flyttat eller fått ny VD? Frågorna är många, vi har svaren.