UC Konkursstatistik

Företagskonkurserna har ökat kraftigt under 2018

Konkursstatistiken visar att företagskonkurserna ökat med hela 13% under de första elva månaderna 2018. De senaste månaderna har ökningen tilltagit och var i november hela 17% mot samma månad året innan.

Givetvis så sker de flesta konkurserna antalsmässigt i "storstadslänen" men den procentuella ökningen är bred över hela landet.

Samtliga branscher har ökat antalet konkurser hittills under 2018.UC Selekt - följ utvecklingen i näringslivet
I UC Selekt så kan du följa hur näringslivet utvecklar sig. Du kan ex. vis läsa in din kundstock för att se vilken utveckling som dina företagskunder har, vilka som det går bra för och vilka som har problem. UC-s Riskklass är ett hjälpmedel för att se varningssignalerna i tid. Du kan även ta fram kompletta företagsrapporter där du ser även en hel del ekonomisk information om företaget.