UC Tillväxtklass och UC Marknadsanalyser

UC lanserade i maj 2010 nya tjänster UC Tillväxtklass och UC Marknadsanalyser. Tjänsterna syftar till att ni som företag skall kunna minska kostnaderna genom att bearbeta rätt och därmed även öka omsättning och resultat.

UC Tillväxtklass hjälper dig att prioritera och optimera rätt typer av marknadsbearbetningar. Vi hjälper dig att få fram vilka nya eller befintliga kunder som har störst sannolikhet att växa. På så sätt kan ni fokusera era säljinsatser på betydligt mer exakt sätt genom att fokusera säljinsatserna där avkastningen finns.

Komplettera gärna med UC Marknadsanalyser. Man brukar säga att kunskap är makt. Ju mer du vet om dina kunder och din marknad, desto bättre blir förutsättningarna att kunna göra de bästa kampanjerna och lönsammaste affärerna och på detta sätt öka lönsamheten i ditt företag.

Analyser är verktygen som ger dig kunskap. UC har därför tagit fram ett antal olika analysmodeller som hjälper dig att kartlägga just dina kunder och just din marknad.

Skapa lönsammare kundrelationer. Vi ger dig ett skräddarsytt beslutsunderlag inför kampanjer genom att ta fram all relevant fakta om dina befintliga kunder genom en profilanalys. Hitta de bästa och lönsammaste målgrupperna att bearbeta genom en målgruppsanalys.

Ladda ner produktblad, UC Tillväxtklass