UC konkursstatistik April 2019

2019-05-01

Positiv konkursutveckling i landet för April månad - minskar med 16%

Färsk statistik från UC visar att antalet konkurser minskar med 16 procent i april månad jämfört med samma månad föregående år. Även landet största län redovisar positiva siffror i april. I Stockholms län minskar konkurserna med 9 procent, i Västra Götalands län minskar konkurserna med 21 procent och i Skåne län med 34 procent. Hittills i år ökar dock konkurserna med 1 procent.
Konkurserna i april månad minskar. Totalt sett i landet minskar antalet med 16 procent jämfört med samma period föregående år.

- Det är glädjande att se att konkurserna minskar denna månad. Inte minst för de företagare som sliter för att nå lönsamhet. Tyvärr tror jag att det är en kortvarig glädje. Ser vi till 2019 så här långt har konkurserna ökat i de flesta branscherna och den trenden lär fortsätta, säger Richard Damberg, ekonom på UC.
Blygsam minskning i konkurser inom byggindustri och detaljhandel
Konkurserna inom byggindustrin minskar med 4 procent i april månad. Även konkurserna inom detaljhandeln minskar med 7 procent. Detta trots att flera fysiska klädbutiker kämpar hårt.
- Både detaljhandeln och byggbranschens konkurser minskar denna månad. Men butiksdöden breder ut sig, flera klädkedjor har stora problem. Senast var det JC som gick i konkurs. Ökad e-handel, ogynnsam växelkurs och förändrade köpvanor lyfts ofta fram som orsaker. Butiksdöden började med bokhandlarna. Sedan kom leksaks- och klädkedjorna. Frågan är om sport- och apoteksbutikerna står näst på tur för att konkurreras ut av nätförsäljningen, avslutar Richard Damberg.