UC Konkursstatistik Augusti 2019

2019-09-02

Färsk statistik från UC visar att konkurserna minskar med 6 procent i augusti månad jämfört med samma månad i fjol. Det är femte månaden i rad som konkurserna minskar. Totalt sett i år har konkurserna minskat med 2 procent.
Konkurserna i augusti minskar med 6 procent. Det en betydligt mer blygsam konkursminskning än juli månad, där konkurserna minskade med hela 22 procent. Den positiva konkursutvecklingen återspeglas i utsatta branscher och flertalet av landets län.
- Konkurserna minskar nu för femte månaden i rad. Efter att ha stigit i 2,5 år visar siffror på en nedgång med 6 procent i augusti och en liten nedgång totalt för 2019. Alla branscher utom bilhandeln och tjänster som fastighetsskötsel visar på minskat antal konkurser i augusti. Tittar vi på hela 2019 har dock detaljhandeln och byggbranschen fortfarande fler konkurser i år jämfört med förra året, säger Richard Damberg, ekonom på UC.
Ökad hemmasemester gynnsamt för restaurangbranschen
Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen minskar med 5 procent i augusti, en positiv konsekvens av ett ökat hemmasemestrande. Konkurser i utsatta branscher som byggindustrin minskar med 3 procent och i detaljhandeln med 10 procent.
- Hela restaurangbranschen har fått en knuff framåt av ökat hemmasemestrande och bra turismsiffror. Konkurserna minskade med 5 procent mot föregående år. Osäkerheten har minskat något i branschen även om den ser lite olika ut. En undersökning från Kairos Future visar att vi spenderar allt mer på uteätande och att det kommer att växa framöver. Men som krögare gäller det att hålla på kvaliteten. Numera är gästen uppkopplad mot familj, bekanta och webbplatser och appar för att betygsätta sin restaurangupplevelse. Det skapar en helt annan konsumentmakt mot förut. Dåliga restauranger slås ut fortare i dagens digitala miljö, avslutar Richard Damberg.