UC Konkursstatistik December 2019

2020-01-02

Färsk statistik från UC visar att konkurserna minskar med 7 procent i december månad. Totalt sett under 2019 har konkurserna varken ökat eller minskat jämfört med 2018. UCs analys av konkurserna under 2019 visar att ett av fyra bolag i konkurs uppvisar tydliga indikationer på oseriöst eller bedrägligt beteende. Samtidigt som det är svårt att överleva som nystartat företag idag då var femte bolag yngre än tre år går i konkurs.

Färsk statistik från UC visar att konkurserna minskar med 7 procent i december månad. När helåret 2019 nu summeras ser UC att det totala antalet konkurser inte har ökat i år jämfört med 2018 och 2017.

- Vår analys av 2019 visar att minst ett av fyra bolag som har gått i konkurs under året visar tecken på bedrägligt eller oseriöst beteende. Det rör sig om bolag som inte betalar skatter som de ska, som fuskar med moms och arbetsgivaravgifter och har orimliga årsredovisningar, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

- Enligt konjunkturinstitutet minskar allmänhetens förtroende för Sveriges ekonomi. Det kan komma att påverka vår konsumtion och antalet konkurser framöver. Att var femte bolag som är yngre än tre år går i konkurs idag är väntat. Det beror till stor del på flera faktorer, exempelvis att affärsidén inte håller. Vissa branscher är givetvis särskilt utsatta, fortsätter Richard Damberg.

Ett dråpslag för små detaljhandlare i hela landet
UCs konkursstatistik visar att inom de stora och mest omtalade branscherna under det gångna året ökar konkurserna. Inom detaljhandeln har konkurserna under 2019 ökat med 8 procent. Även inom byggbranschen och hotell- och restaurangbranschen ökar konkurserna, totalt med 2 respektive 6 procent.

-Var fjärde konkurs under 2019 var ett detaljhandelsbolag. Detaljhandelns omstöpning och digitaliseringens frammarsch påverkar främst bolag i mellansegmentet. Bolag med lågprisstrategi som Rusta och Gekås klarar sig bra. Det gör också bolag i premium- och lyxsegmenten. De som har störst problem är de i mellansegmenten, som exempelvis Twilfit, säger Richard Damberg.

- Restaurangbranschen mattades av under året efter flera år av tillväxt. Under 2019 förlorade 700 personer sina jobb i de konkursade restaurangbolagen. 2020 beräknas att 3 procent av alla företag i hotell- och restaurangbranschen kommer att hamna på obestånd, avslutar Richard Damberg.

UCs analys för 2020

-De oseriösa bolagen fortsätter att vara en stor andel av de konkursade bolagen. Minst vart fjärde konkursat bolag visar på data som tyder på att de lurar staten eller andra intressenter på pengar.

-De nystartade företagen är fortsatt överrepresenterade i konkursstatistiken.

-Under 2020 beräknar UC att 2 procent av alla detaljhandelsbolag kommer att hamna på obestånd.

-Antalet ansökningar hos Kronofogden relaterade till e-handel har ökat.

-Inför nästa år beräknar UC att 1,3 procent av alla aktiebolag i Sverige kommer att hamna på obestånd, vilket innebär att de inte kan betala sina leverantörer och långivare.