UC Konkursstatistik Februari 2020

2020-03-02

UCs statistik visar att konkurserna ökar med 11 procent i februari jämfört med februari i fjol. Konkurserna inom transportsektorn, som kan påverkas av coronaviruset spridning i världen, har ökat med 17 procent. Även konkurser bland enskilda firmor ökar, hittills i år med 27 procent.

UCs statistik visar att antalet konkurser i Sverige ökar med 11 procent i februari månad jämfört med februari period i fjol. Totalt sett hittills i år har antalet konkurser ökat med 9 procent.

- Om Coronavirusets spridning fortsätter och blir långvarig kommer många företag att få problem. Mindre bolag som är beroende av leverantörer i Kina är extra utsatta. Likaså kommer resebyråer och flygbolag få det extra tufft när resandet går ner. Effekterna kan bli ökade varsel och konkurserna kan komma att öka framåt sommaren, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

- Transportsektorn är också en bransch som kan tänkas påverkas av Coronavirusets spridning. Hittills i år har konkurserna inom segmentet ökat med 17 procent, kommentarer Richard Damberg, ekonom på UC.

Tufft att bedriva enskild firma
UC följer konkursutvecklingen inom stora branschsegment noga. Hittills i år har antalet konkurser inom byggindustrin med ökat 13 procent, i hotell- och restaurangbranschen med 17 procent och inom detaljhandeln minskar antalet konkurser med 3 procent, jämfört med samma period i fjol.

Bolagsformen enskild firma är vanlig i flera branscher. Hittills i år har konkurserna inom enskilda firmor ökat med 27 procent.

- Enskilda företagare är en grupp där konkurserna ökar kraftigt just nu, om än från mycket låga nivåer. De finns i alla branscher, men byggbranschen är extra utsatt. Det är tragiskt för den drabbade. Jag hoppas att företagare med enskilda firmor som har lite större risk i verksamheten omvandlar sin bolagsform till aktiebolag. Det är lättare nu när kravet på aktiekapital har sänkts, säger Richard Damberg.

- Konkurstakten verkar ha stabiliserat sig på en högre nivå i detaljhandeln. Det alla väntar på nu är att krisen ska nå fastighetsbranschen när butikslokalerna står alltmer tomma. Det kommer sannolikhet att påverka både större köpcentrum och i mindre tätorter, avslutar Richard Damberg.