UC Konkursstatistik Maj 2022

2022-06-01

Trots hög inflation ? lägsta konkurserna på tio år

Konkurserna har hittills i år varit de lägsta på tio år, enligt färsk statistik från UC. Under maj månad var antalet konkurser 2 procent lägre i jämförelse med maj månad i fjol. Särskilt påtaglig är minskningen inom branscher såsom hotell- och restaurang ? som minskat med 41 procent. ?Det vi ser är ett uppdämt behov av att konsumera och roa sig, men det kommer att komma ett bakslag?, menar Johanna Blomé, ekonom på UC.
Antalet konkurser från januari-maj i år är det lägsta för motsvarande period på tio år. I jämförelse med 2013 är antalet 24 procent lägre. Sett till maj månad är minskningen på 2 procent, i jämförelse med maj i fjol.
Rekordlågt antal konkurser inom hotell- och restaurang
Särskilt påtaglig är minskningen inom branscher såsom hotell- och restaurang, som i jämförelse med maj månad i fjol minskat med 41 procent.
- Antalet konkurser inom hotell- och restaurangbranschen är fortfarande inte nere på de nivåer som vi såg innan pandemin. Samtidigt är problemet med personalbrist ständigt närvarande och fortsätter att ställa till det för krögare och hotellägare landet runt. Inte minst kommer detta bli ett kritiskt problem till sommaren på landets turistorter. ?Hemester? eller semestra i Norden verkar vara ett koncept som är här för att stanna, vilket var en trend som vi såg redan innan pandemin till följd av flygskam och en ökad medvetenhet kring klimatpåverkan. Trots att trycket just för stunden också är högt på utlandsresor, menar Johanna Blomé.
Även byggbranschen fortsätter att markant minska i antalet konkurser, som är 18 procent lägre än i fjol.
- Konkurserna inom byggindustrin, som redan låg på en låg nivå, har nu alltså minskat ytterligare. Byggbranschen var aldrig särskilt negativt påverkad under pandemin så den utveckling vi nu ser är ett tecken på att detta fortfarande är en bransch som har vind i seglen. Men orosmolnen tornar upp sig även för byggbranschen. Jag skulle bli förvånad om inte de stora utmaningarna med logistik och materialbrist inte snart kommer att slå även mot byggbranschen. En avsvalnande bostadsmarknad är ytterligare en indikator på att branschen står inför stora utmaningar framöver, fortsätter Johanna Blomé.
Risken för att konkurserna åter ökar är stor
Trots en rekordlåg minskning av det totala antalet konkurser under årets första månader, syns antalet konkurser åter ta fart inom sex av de tio branscher som ingår i UCs konkursstatistik.
- Man skulle kunna säga att marknadsläget för närvarande befinner sig i en perfekt storm ? pandemin har under flera års tid satt press på framförallt ett antal särskilt utsatta branscher, vi har under längre tid haft problem med ökade mat- och råvarupriser och till följd av Ukrainakriget förstärktes detta ytterligare. Detsamma gäller problem med ökade bensin- och elkostnader, samt komponentbrist och logistiska flaskhalsar. Konsumenternas förtroende når nya rekordlåga nivåer som vi inte sett sedan finanskrisen, enligt Konjunkturinstitutets mätningar. Privatpersoner säljer av fondinnehav i större utsträckning och utökar sina kassor vilket kan få till följd att det ytterligare spär på inflationen. Inflationen är skyhög och räntan kommer att höjas i omgångar. Vi behöver vara inställda på att den positiva marknadsspiralen vi sett efter pandemin är på väg att vända och vi åter går mot tuffare tider, menar Johanna Blomé.¨
Tre branscher som sticker ut med anledning av en markant ökning i antalet konkurser i jämförelse med 2021 är handel med motorfordon som ökat med 35 procent, transport som ökat med 12 procent, samt bevakning och fastighetsservice som ökat med 113 procents ökning.
- Inom åkeribranschen finns en stark oro och prisbilden framåt är osäker. Nya investeringar har lagts på is både på grund av komponentbristen, ökade bränslepriser och den kraftiga nedgången inom e-handeln. Dessutom är en stor majoritet av bolagen inom branschen mindre företag med lägre marginaler och få anställda. Det här är en bransch med låga marginaler som är väldigt konjunkturkänslig, vilket vi nu troligtvis redan ser konsekvenserna av. Även bevaknings- och fastighetsservicebranschen är en bransch med många mindre företagare med lägre marginaler, avslutar Johanna Blomé.