UC Konkursstatistik Juni 2022

2022-07-01

Konkurserna störtdyker inom åtta av tio branscher trots skenande inflation

Konkurser bland svenska företag fortsätter att ligga på de lägsta nivåerna på tio år. Enligt färsk statistik från UC har antalet konkurser under första halvåret 2022 störtdykt inom åtta av tio av de branscher som ingår i UCs statistik. Men Johanna Blomé, ekonom på UC, varnar för att det är en tidsfråga tills det instabila marknadsläget och gårdagens chockhöjning av styrräntan slår hårt mot svenska företag.
Trots skenande inflation och gårdagens besked om dubbelhöjning av styrräntan är konkurserna på de lägsta nivåerna på tio år, sett till årets sex första månader. I jämförelse med samma period under 2013 har konkurserna totalt sett minskat med 21 procent.
I jämförelse med juni i fjol har konkurserna minskat med 14 procent. Under juni 2021 var antalet konkurser 654, i år var antalet 562.
Rekordlåga konkurser inom detaljhandel och bygg
Konkurser hittills i år har minskat inom åtta av de tio branscher som ingår i UCs statistik.
Konkurserna inom detaljhandeln och bygg har minskat med 32 procent respektive 18 procent i jämförelse med juni i fjol. Sett till årets första sex månader, är konkurserna inom bägge branscherna de lägsta på fem år.
- Utvecklingen inom detaljhandeln är särskilt förvånande eftersom vi den senaste månaden läst många rapporter om hur framförallt e-handeln har fått tagit hårda smällar av marknadsläget. Den överlag positiva utvecklingen inom branschen kan bero på flera saker, varav överetableringen av e-handelsbolag under pandemin är en. Men då konsumenten kommer att få mindre att röra sig med i plånboken framöver så kommer det troligtvis att slå mot hela branschen, tror Johanna Blomé.
- Den positiva utvecklingen inom byggindustrin känner vi igen sedan tidigare, det är en bransch som det gått bra för länge och som inte heller påverkades särskilt negativt av pandemin. Konjunkturbarometern visar dessutom på en optimism inför framtiden inom branschen och man anställer ny personal. Men troligtvis kommer ökade bränslekostnader, materialbrist och inte minst ökade räntor komma ikapp även byggindustrin, fortsätter Johanna Blomé.
Även konkurserna inom hotell- och restaurang fortsätter att minska drastiskt. I jämförelse med juni i fjol har konkurserna minskat med 30 procent. Antalet konkurser för juni månad motsvarar ungefär samma antal som under 2019. Totalt sett, räknat på årets första sex månader, är antalet dock inte nere på samma nivåer som innan pandemin.
- När vi tittar på statistiken från månad till månad kan vi se att konkurserna inom hotell och restaurang ibland t o m är lägre än motsvarande månad under 2019, det vill säga innan pandemin slog till. Men sett till totalen tycks marknaden fortfarande vara inne i en återhämtningsfas och vi är inte riktigt tillbaka i samma efterfrågan som innan. Men faktum kvarstår att när hushållen får mindre att röra sig med i plånboken är det ofta nöjen och resor som får stå tillbaka. Branschen får helt enkelt hoppas på att de kommande sommarmånaderna leder till den ökning i intäkter som de brukar, men det är inte säker, menar Johanna Blomé.
Kalldusch väntar flera branscher
Det instabila marknadsekonomiska läget innebär en stor osäkerhet för många svenska företag. Den positiva trenden med minskat antal konkurser sedan pandemin kommer att vända.
- Tiden efter pandemin har, nya utmaningar till trots, präglats av en optimism på den svenska marknaden. Enligt konjunkturinstitutets mätningar har inte minst småföretagare en positiv syn på framtiden. Men det kan ställas i tydlig kontrast till hushållens just nu historiskt rekordlåga förtroende för ekonomin. Troligtvis landar verkligheten någonstans mittemellan ? och faktum kvarstår att vi går från en kris till en annan. Den perfekta storm som marknaden just nu befinner sig i till följd av en expansiv ekonomisk politik under pandemin, omfattande störningar i de globala värdekedjorna och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har lett till en skenande inflation och en annalkande lågkonjunktur. Hushållens omprioriteringar för att få bostads- och hushållskassan att räcka till kommer att skölja som en kalldusch över svenska företag ? inte minst småföretagen. Det är bara en tidsfråga när det kommer att ske, avslutar Johanna Blomé.